Domů

Blikavka

87114
stroboskop
Elektricky iniciována blikavka -stroboskop se stříbrným přerušovaným efektem. Elektrická roznětka - palník je součástí výrobku.

třída nebezpečnosti II. prodej od 18ti let

Elektricky iniciovanou fontánuválcového postavíme na pevnou podložku. Připojíme elektrický zdroj. Během tří až šesti vteřin po zapálení se objeví světelný efekt – stříbrné přerušované světlo .

Zboží skladem
cena s DPH 111 Kč

Manipulace: Zkontrolujte, zda fontána nejeví známky mechanického poškození. V případě poškození ji nelze nikdy použít! Fontánu, která může být ve tvaru válce nebo kónickém tvaru pokládáme na pevnou a nehořlavou podložku, aby nedošlo k jejímu převrácení. Elektricky iniciovaná fontána se uvádí do činnosti přivedením stejnosměrného napětí z vhodného zdroje na drátěné vývody fontány. Pro spolehlivou funkci je nutný stejnosměrný proud 0,8 A pro jeden elektrický palník a 1,5 A pro sériové zapojení. Pro zkušební proud je přípustná maximální intenzita 0,05 A. Po průchodu proudu reaguje pyrotechnický výrobek okamžitě slabým třeskem a vypuštěním různobarevného výšlehu do výšky 4 až 10 metrů. Po tuto dobu trvá rovněž akustický sykot, vývin kouře a vyzařování tepla.

Bezpečnost: Připojení provádějte pouze při 100% odpojení od proudu a jiné odpálení než elektrickým proudem je zakázáno. Při zapalování se doporučuje používat ochranný štít a kožené rukavice. Zákaz používání v uzavřených prostorách, v blízkosti látek podléhajících snadnému vznícení, v blízkosti budov a osob. Nikdy fontánu nepoužívejte v nepříznivých klimatických podmínkách jako je silný vítr, nadměrné sucho, hustý déšť apod. Fontánu nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. Fontánu lze používat osobou starší 18 let. Zákaz používání fontán pod vlivem alkoholu. Je zakázáno po zapálení fontány mířit výmetnou částí na živé bytosti, zvířata nebo jiné živé objekty. Bezpečnostní okruh pro osoby je vymezen osou výtrysku jisker z fontány a činí trojnásobek vzdálenosti od této osy.

Selhání výrobku: V případě selhání nikdy nenahlížejte do výmetné části fontány. Ponechejte fontánu v klidu minimálně po dobu 20 minut. Následně v kožených rukavicích ponořte výrobek do vody na 48 hodin. Po uplynutí stanovené doby zakopejte výrobek do vlhké zeminy. Jiná manipulace je zakázána.