Domů

typy a ceny ohňostrojů

Domácí samoobslužné kompaktní ohňostroje


Ceny se pohybují od jednoho do 20 tis   a délka ohňostroju se pohybuje od 1 min do 15min. V našem eshopu naleznete velký výběr v různých cenových hladinách s nepřeberným množství efektů, barev a kombinací. Veškeré produkty které nabízíme v internetovém obchodě máme skladem a u většiny výrobků naleznete aktuální video.

prolink na eshop samoobslužné ohňostroje 

více informací, video, ilustrační foto klikněte zde >>


Ohňostroje klasické

Malé - cena se pohybuje od 15 tis do 40 tis délka od 4min do 8minut. Používáme
přzemní efekty do 2min, základní druhy baterii výmetnic, závěrečné výškové finále do30sek.
Ohňostroj je sladěn s hudebním doprovodem.

 
Střední - cena od 35 tis po 65 tis, délka ohnostroje se pohybuje od 6 do 12 minut. Používáme přízemní efekty do 2 minut pokročilé druhy baterii výmetnic střílející v řadách i samostatně i ve skupinách závěrečné výškové finále do 1 minuty. Ohňostroje jsou bohatší a propracovanější. Ohňostroj je sladěn s hudebním doprovodem.

 
Velké - cena od 60 tis. délka ohňostroje se pohybuje od 7 do 15minut. Používáme především pokročilé baterie výmetnic střílející v rychlém sledu nebo do stran , doplňujememe různými obrazci z výmetnic, samostatných střílejících řad a římských svící. Odpalujeme několik pyrotechnických prvků naráz z různých míst. Závěr tvoří většinou bohaté výškové finále odpalované z kulových a valcových pum rozprskujících se samostatně i ve skupináchupinách. Délka výškového finále 20-40% času ohňostroje.

 

více informací , video, ilustrační foto, klikněte zde >>

 
Ohňostroje výškové

Ohňostrojné efekty jsou ve výšce 100 a více metrů, jednotlivé prvky mají šířku od 50m. viditelnost je z velké vzdálenosti a ohňostro přestřelí i několikapatrové budoy. Cena od 15tis za 3 minuty, 30tis za 5min - 120 tis za 10 min. U levnějších variant  používáme převážně kulové a válcové pumy se svítvostí do 2 vteřin odpalované ve 2sek odstupech s maximální množství různých efektů. Při vyšším cenovém rozpětí používáme kombinaci různých druhů a doplněné o typy které mají větší svítivost. jednotlivé efekt odpalujeme samostatně nebo několik kusu najednou. Na tento druh ohňostroje používáme kulové a válcové pumy o velikosti 75 - 125mm.


 

Ohňostroje tiché - nehlučné - barokní

Základní cena je od 20tis, propracovanější ohňostroj s efekty na vícero místech v ceně kolem 30 tis. Časy se pohybují dle množství použitého pyromateriálu v dano chvíli a ceně za produkci. od 5 do 10 minut. nejčastěji se používáme různé druhy a barvy bengálských ohňu, japonských sluncí, gejzírů a fontán, výmetů, střílejících řad....

 

Ohňostroje Pyromuzikální
 

Velmi propracovanéá pyrotechnická show přesně sladěná s hudbou, jednotlivé prvky se odpaluji z několika míst současně tak aby svým křížení zaplnily celou scénu. Používaji se zde všechny  druhy pyrotechniských výrobku, převážně ty které se dají s oňostronou show přesně sladit. Cena díky odpalování z vícero míst současně a tím i spotřebě více pyromateriálu je vyšší záleží i na možnostech místa odpalu. 2 minuty od 20 tis 5minut 60tis.

Speciální pyroefekty, nápisy
 

Jednoduché nápisy v cenách od 800 korun za kus, složitější a větší nápisy čí loga kalkulujeme na základě požadavků klienta. Dále různé efekty a speciální požadavky  jsou naceněny na základě požadavků a dodaných informací klientem.


Ohňostroje interiérové, konfetové a konfety

Do 6 tis. vytvoříme jednoduché bloky pyrotechnických nebo konfetových efektů pro zvýraznění určitých momentů.
Od 6 tis. a výše je vytvořena kratší souvislá produkce, nebo velmi bohaté konfetové
Od 12 tis. jednoduchý ohňostroj sladěný s hudebním doprovodem.
Od 20 tis a výše předvedeme propracovanější pyrotechnickou produkci s hudebním doprovodem.Samostatné vystřelovače konfet v cenách od cca sto korun můžete pohodlně zakoupit v našem
eshopu prolink zde.

 

 Vodní světelná fontána
 

Cena realizace je 22 tisíc , k této částce je nutné připočíst ještě dopravu z obce Malhostovice, u Tišnova pro 2 nákladní vozidla a ozvučení, případně ohňostroj.
 

více informací, videa, ilustační fota, naleznete zde >>

 
 

 
 

 

bezpečná vzdálenost od ohňostroje | co ovlivňuje cenu ohňostroje | rozdíl u ohňostroje III. a IV. třída


Co ovlivňuje cenu ohňostroje?

Z naší vlastní zkušeností víme, jak těžké se je rozhodnout, jaký ohňostroj si vybrat. Tápete v cenových nabídkách a nerozumíte výrazům, které jsou pro nás samozřejmostí. Zde bychom vám chtěli ukázat, co můžete očekávat za své peníze, jak mohutně bude asi ohňostroj vypadat. Ceny berte hodně orientačně, jelikož každý efekt je specifický a složitější technologie výroby se odráží i v ceně.


Jednotlivé druhy zboží se samozřejmě vyskytují i v nižších cenových hladinách, tzn., že kulové pumy budou (pokud to místo odpalu ohňostroje dovolí) i v ohňostroji za 20.000,- a naopak v ohňostroji za 100.000.- se vyskytnou velmi zajímavé sekvenční kompakty. Vše závisí na konkrétním místě, domluvě a konkrétním požadavku. Obecně však platí čím dražší ohňostroj, tím bude nejen bohatší, ale budou v něm použity i velmi zajímavé a cenově náročné efekty, ohňostroj bude bouchat ve větších výškách (více bude viděn), ale je i náročnější na technické vybavení firem (více moždířů pro odpalování kulových pum), jejich transport (vlastnění dodávkového auta), nebo je potřeba větší odpalovací prostor s větším bezpečnostním prostorem.


Na následující fotografii můžete porovnat mezi sebou výškovou hladinu efektů pyrotechnických výrobků.


cena ohňostroje podle výšky efektů

Povolování a pořádání ohňostrojných prací a pořádání ohňostrojů

 

Zákon stanovuje, že „Za ohňostrojné práce se považují práce, při kterých se využívá chemické přeměny výbušnin a výbušných předmětů k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů.“. K tomuto účelu se používají pyrotechnické výrobky IV.třídy nebezpečnosti

Podmínky, za kterých lze provádět práce spojené s použitím výbušnin, stanovuje § 27 cit. zákona a považují se za ně i ohňostrojné práce. Takovéto práce lze provádět jen na základě povolení místně příslušného obvodního báňského úřadu. Např. pro město Prahu je to Obvodní báňský úřad v Kladně, se sídlem Kozí 4, Praha 1.Pyrotechnické výrobky IV.třídy nebezpečnosti smí nabývat a používat jen osoba s platným průkazem odpalovače ohňostrojů , která má koncesi pro provádění ohňostrojných prací.

Často je mylně uváděn pojem „ohňostrojové práce“ s poukazem na to, že zákon č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požaduje pro tuto činnost povolení orgánů státní báňské správy. Tento zákon ani prováděcí předpisy k němu vydané však pojem „ohňostrojové práce“ neznají.Mnohem častěji se setkáváme s prováděním ohňostrojů, kterými se rozumí „současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických předmětů třídy nebezpečnosti II, III, případně I“. Takovéto výrobky se však nepovažují, v souladu za výbušniny (výbušné předměty), ale za pyrotechnické předměty, které jsou nebezpečné především požárem, a při dodržení návodu k používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob a majetku. Již cit. vyhláška pak stanoví, kdo a za jakých podmínek smí pyrotechnické předměty třídy I, II a III nabývat, a tedy též používat. V odst. téhož paragrafu je pak uvedeno, kde se tyto výrobky nesmí používat.

 

Obecně lze říci, že hlavním vnějším rozlišovacím znakem mezi ohňostrojnými pracemi a ohňostrojem je v použití pyrotechnických výrobků odlišných tříd nebezpečnosti. Zatímco při

ohňostrojných pracích

se především používají výrobky třídy nebezpečnosti IV, které jsou výbušnými předměty a pro jejich použití platí předpisy o výbušninách, tak při

ohňostroji

se používají výrobky třídy nebezpečnosti III, II, příp. I, které nejsou výbušnými předměty.Jak je orgánům státní báňské správy známo, ohňostroje jsou prováděny téměř vždy při použití především pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti, které může nabývat a používat pouze osoba s kvalifikací odpalovače ohňostroje, a to by mělo být dostatečnou zárukou, že jejich použití bude bezpečné.
 

Teprve výrobky třídy nebezpečnosti II a I jsou určeny pro širokou veřejnost a lze se s nimi setkat např. v předvánočním a předsilvestrovském období. Závěrem je nutno konstatovat, že v případě provádění ohňostrojů nestanovuje žádný obecně závazný právní předpis oznamovací povinnost ani vyžádání si souhlasu orgánů státní báňské správy pro tuto činnost a ani v nich není stanoveno ukládání sankcí. Pouze v případě, prokáže-li se, že při ohňostroji byly použity pyrotechnické výrobky IV. třídy nebezpečnosti, pak se jedná o porušení předpisů o výbušninách a orgány státní báňské správy pak mohou za porušení těchto předpisů ukládat sankce.¨

Ohňostroj a bezpečná vzálenost pro diváky

Je to ohrožené území, prakticky se jedná o vzdálenost od odpaliště k divákovi a zajištění jeho bezpečnosti. Bezpečnostní okruh se musí vyklidit před začátkem ohňostroje. Uvnitř bezpečnostního okruhu nesmí být lehce zapálitelné objekty nebo porosty (suché porosty, stohy slámy, čerpací stanice pohonných hmot, lesy dřevěné stavby atd.) pokud se nezajistí jejich požární ochrana.

Rozsah bezpečnostního okruhu je také dán sortimentem pyrotechnických výrobků, kterých bude použito, povětrnostními podmínkami a terénem.

Jak velký bude bezpečnostní okruh?

U drobných výrobků jako sluníčka, fontány, kompakty II. třídy volíme okruh 10 až 30m. U kompaktů III. třídy 20 až 50 metrů. U kulových pum III. třídy 30 až 100 metrů. U ohňostrojů IV. třídy je u velkých a sekvenčních kompaktů do průměru 30mm od 50 metrů, u větších průměrů a kulových pum od 100metrů.

Ale skutečnost je samozřejmě trochu jiná, pokud budeme střílet finále kulových pum za domem a vlastní ohňostroj před domem, můžeme bezpečnostní okruh zkrátit, jelikož dům bude chránit diváky před případným selhačem u kulových pum. Né vždy je prostor ideální, zvláště na náměstích kde se musí zajistit průchozí plochy pro lidi. Jsou-li v prostoru bezpečnostního okruhu volná prostranství jako pole, louka, rybník, řeka, může se s nimi počítat a nasměrovat odpalovací pomůcky do jejich směru. Tím se minimalizují možnosti vzniku škod.

Bezpečností okruh je vyznačen bezpečnostní páskou tzv. mlíkem a vstup do tohoto prostoru je zakázaný. V odpališti jsou natahány kabely pro odpalování pyrotechnických výrobků a nešikovný přechod může zapříčinit nefunkčnost daného odpalu (pyroefektu).
 

Pro představu ukázka místa pro ohňostrojPole,louka, zahrada, park je ideální prostor pro ohňostroj, lidi jsou v bezpečné vzdálenosti, lze použít téměř všechny pyrotechnické výrobky. Ideální místo pro ohňostroje ve IV. třídě a kulové finále - velký bezpečnostní prostor.


Obec, zde se většinou najde velice slušný prostor kde lze použít skoro všechny pyrotechnické výrobky III. třídy. Některé zbytky papírků mohou napadat na střechy domů (dle větru).

Městys ideálním místem pro ohňostroj není mnoho, zde se dá opět použít celý sortiment pyrotechnických výrobků. Umístěním ohňostroje na střechu docílíme viditelnosti pro všechny diváky. Díky zástavbě lze použít výrobky do III.třídy nebezpečnosti.

Klasické město má většinou velké náměstí kde se dá ohňostroj realizovat, sejde se tu vždy hodně lidí a je nutno počítat s jejich bezpečím, proto žádný bezpečnostní prostor není dostatečně velký. Většinou zde bývají problémy se zaparkovanými auty a neukázněnými lidmi co přechází přes odpaliště. Lze použít téměř všechny pyrotechnické výrobky, jen kulové pumy v omezené míře. Fontány a přízemní efekty bohužel nevidí celé náměstí.


Ale pokud je snaha z řady objednavatele, lze i ve městech vytvořit velký ohňostroj s krásným kulovým finálem, které se umístí třeba na parkoviště za domem nebo do boční uličky, která se samozřejmě uzavře. Lze zde použít téměř vše, pokud báňský úřad dá svolení tak i ohňostroj ve IV. třídě, ale většinou je tato představa nereálná.